Áo có loại chính phủ nào?

Chính phủ Áo

Chính phủ Áo được thực hiện theo khuôn khổ dân chủ đại diện. Áo có một hệ thống nghị viện lưỡng viện và đứng đầu bởi hai vị trí: Tổng thống Liên bang và Thủ tướng Liên bang. Hiến pháp Áo đã thành lập 3 nhánh của chính phủ nhằm đảm bảo sự phân chia quyền lực: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Bài viết này có một cái nhìn sâu hơn về từng người.

Chi nhánh điều hành

Chi nhánh hành pháp của Áo được tạo thành từ Tổng thống, Thủ tướng và nội các Bộ trưởng. Tổng thống được dân chúng bầu chọn để phục vụ nhiệm kỳ 6 năm và giữ chức vụ Nguyên thủ quốc gia. Người ở vị trí này có một số quyền hạn theo Hiến pháp, bao gồm khả năng bổ nhiệm Thủ tướng, thẩm phán Tòa án tối cao, Nội các Bộ trưởng và các sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống đóng vai trò là người đứng đầu cho quốc gia và là biểu tượng của bản sắc dân tộc.

Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và được bổ nhiệm bởi Tổng thống. Người ở vị trí này lãnh đạo nội các Bộ trưởng và được coi là người quyền lực nhất trong chính phủ Áo. Thủ tướng chịu trách nhiệm công bố các quyết định của Tòa án Hiến pháp, luật mới, điều ước mới, tuyên bố chiến tranh và các quy tắc tố tụng mới. Ngoài ra, vị trí này làm việc với các chính quyền cấp tỉnh khi dự luật yêu cầu phê duyệt thêm và ký xác nhận các dự luật sau khi Tổng thống.

Hội đồng Bộ trưởng được tạo thành từ những người đứng đầu của mỗi cơ quan chính phủ. Mỗi bộ trưởng chịu trách nhiệm quản lý đúng đắn của bộ của mình. Hội đồng này thực hiện các nghị quyết như được ban hành bởi nhánh lập pháp hoặc Tòa án Hiến pháp.

Chi nhánh lập pháp

Chi nhánh lập pháp bao gồm một Quốc hội lưỡng viện, được chia thành Hội đồng Quốc gia và Hội đồng Liên bang.

Hội đồng quốc gia gồm có 183 cá nhân, được dân chúng bầu chọn và dựa trên tỷ lệ đại diện. Mỗi thành viên phục vụ cho một nhiệm kỳ 5 năm. Cơ quan lập pháp này chịu trách nhiệm thông qua các dự luật - trước khi các dự luật này trở thành luật, chúng phải được Hội đồng Liên bang phê chuẩn. Nếu Quốc hội Liên bang bác bỏ các dự luật, Hội đồng Quốc gia vẫn có thể thông qua chúng để được Tổng thống phê chuẩn với số phiếu đa số.

Quốc hội Liên bang được coi là thượng viện của Quốc hội, mặc dù Hội đồng Quốc gia có nhiều quyền lực hơn. Quốc hội Liên bang được tạo thành từ 61 ghế, được bầu bởi các cơ quan lập pháp tiểu bang để phục vụ các nhiệm kỳ 5 hoặc 6 năm.

Chi nhánh tư pháp

Chi nhánh tư pháp ở Áo hoạt động độc lập với các ngành lập pháp và hành pháp. Điều độc đáo là tất cả các tòa án ở đây đều có thẩm quyền liên bang. Các tòa án này xét xử các vụ án liên quan đến luật công, luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính và luật tị nạn. Khi xét xử các vụ án luật hành chính, thẩm phán làm việc theo Bộ Tư pháp. Ở cấp huyện, Áo có 134 tòa án. Ở cấp độ khu vực, có 18 tòa án. Bốn tòa án đóng vai trò là tòa phúc thẩm cho cả nước và Tòa án tối cao là tòa phúc thẩm cuối cùng. Tòa án Hiến pháp giám sát các vấn đề liên quan đến thẩm quyền lập hiến và các vấn đề dân sự. Thẩm phán tòa án được chỉ định bởi chính phủ liên bang để phục vụ một cuộc sống.

Đề XuấT

Sự kiện Pronghorn: Động vật Bắc Mỹ
2019
Bill Gates - Nhân vật quan trọng trong lịch sử
2019
Những quốc gia châu Âu nào không nằm trong khu vực Schengen?
2019