Chất thải xanh là gì?

Chất thải xanh là một thuật ngữ được đặt ra để chỉ chất thải hữu cơ có thể phân hủy và có nồng độ nitơ cao. Chất thải cũng thường được gọi là chất thải sinh học. Một số vật liệu tạo nên chất thải xanh bao gồm lá, cắt cỏ và chất thải nhà bếp. Tuy nhiên, một số vật thể như cỏ khô và lá khô không được coi là chất thải xanh vì chúng có nồng độ carbon cao hơn nitơ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động của con người là nguồn chất thải xanh chính với các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh là một trong những nhà sản xuất chính chất thải như vậy.

Thu gom chất thải xanh

Ở một số khu vực, chính phủ tích cực tham gia vào việc thu gom và quản lý chất thải xanh trong khi ở các khu vực khác; ngành công nghiệp tư nhân tham gia nhiều hơn vào việc thu gom và quản lý chất thải. Ở các thành phố, điều này thường được gọi là phân bón. Tại Anh, các cộng đồng địa phương đang tích cực tham gia thu gom và tái chế chất thải sinh học. Các chương trình này nhằm mục đích giảm lượng chất thải phân hủy sinh học trong các bãi chôn lấp của đất nước. Thông qua chương trình, các cộng đồng được cung cấp những nơi để đổ chất thải sinh học sau đó được dọn sạch và dọn sạch. Hầu hết chất thải được thu gom thông qua quy trình sau đó được tái chế.

Công dụng của chất thải xanh

Chất thải xanh rất quan trọng vì nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như sản xuất năng lượng tái tạo, sản xuất lớp đất mặt và xử lý nước thải.

Sản xuất lớp đất mặt

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của chất thải xanh là trong việc phát triển các lớp đất mặt được sản xuất. Chất thải xanh được trộn với chất thải công nghiệp như bụi than và tro bay để tạo ra lớp đất mặt được sản xuất. Khi chất thải xanh bị phân hủy, nó tạo ra các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Chất thải xanh, đặc biệt là các thành phần gỗ của nó, rất quan trọng vì nó làm tăng số lượng lớp đất mặt được sản xuất. Các lớp đất mặt được sản xuất rất quan trọng vì chúng làm tăng khả năng giữ nước của các loại nước thông thường và đưa khoáng chất vào đất.

Xử lý nước thải

Chất thải xanh cũng có thể được sử dụng trong xử lý nước thải. Trong một số nhà máy xử lý nước thải, nước thải được trộn với chất thải màu xanh lá cây sau đó được ủ. Một trong những ưu điểm chính của quy trình là nó dẫn đến việc loại bỏ các chất ô nhiễm và mầm bệnh có trong nước thải làm cho nó an toàn hơn để xử lý. Trong một số trường hợp, phần còn lại đồng phân được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Quá trình này có liên quan đến việc giảm lượng nước thải được đổ và đốt mỗi năm cũng như giảm lượng rác thải được đổ trong các bãi chôn lấp.

Nguồn năng lượng tái tạo

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của chất thải xanh là nó được sử dụng trong sản xuất khí sinh học. Khi một số chất thải xanh bị phân hủy, nó sẽ tạo ra ethanol xenlulo, một loại nhiên liệu sinh học quan trọng. Sử dụng khí sinh học dẫn đến giảm sự phụ thuộc vào khí dầu mỏ.

Lợi ích của việc tái chế chất thải xanh

Tái chế chất thải xanh là một hoạt động thiết yếu vì nó có thể góp phần làm giảm số lượng khí nhà kính trong môi trường. Tái chế chất thải xanh cũng làm giảm việc đổ rác tại các bãi rác.

Đề XuấT

Người Appalachian ở đâu?
2019
Ticks sống ở đâu?
2019
Sở thú lâu đời nhất ở Hoa Kỳ
2019