Tổ chức du lịch thế giới là gì?

Tổ chức du lịch thế giới là gì?

Nguồn gốc của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) bắt nguồn từ gần một thế kỷ trước tại The Hague. Đây là cơ quan của Liên Hợp Quốc được giao nhiệm vụ thúc đẩy và vận động cho du lịch có trách nhiệm, bền vững và có thể truy cập trên toàn cầu.

Thành viên của UNWTO bao gồm 156 quốc gia, 6 lãnh thổ và khoảng 500 thành viên liên kết, với các lợi ích quan trọng và cụ thể trong du lịch. Tất cả những điều này là đại diện của khu vực tư nhân, các tổ chức và cơ sở học tập, hiệp hội du lịch và cơ quan du lịch địa phương. Ngoài ra, các thành viên xem xét các bên và hiệp hội thương mại và phi thương mại với các cam kết và hoạt động liên quan đến các mục tiêu của UNWTO nằm trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức.

Như hiện tại, nó nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực du lịch như là một tổ chức xử lý các hoạt động liên quan đến du lịch. Một, nó thúc đẩy du lịch là một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế cho phần lớn các quốc gia. Hai, trong lĩnh vực du lịch này, nó được coi là bao gồm sự phát triển và bền vững trong môi trường. Thứ ba, với tư cách là một tổ chức, nó cung cấp kiến ​​thức, lãnh đạo và hỗ trợ cho các bên liên quan chính, những người có liên quan đến việc ủng hộ các chính sách và thông lệ du lịch trên toàn cầu.

Cấu trúc của UNWTO

Cấu trúc của UNWTO bao gồm Đại hội đồng, Hội đồng điều hành, các ủy ban chuyên môn và Ban thư ký đều được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình làm việc của tổ chức và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các thành viên. Các ngôn ngữ chính thức của UNWTO là tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

UNWTO có trụ sở chính đặt tại Madrid và nó thúc đẩy giáo dục và đào tạo du lịch, cung cấp kiến ​​thức về thị trường và tăng cường các chính sách du lịch cạnh tranh và bền vững. Nó cũng hợp tác với các bên khác để đảm bảo rằng du lịch là một công cụ quan trọng và hiệu quả để phát triển bằng cách cung cấp kiến ​​thức và hỗ trợ kỹ thuật cho một số dự án đang được điều hành ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Vai trò trong du lịch

UNWTO đóng vai trò chính là một diễn đàn toàn cầu cho các vấn đề chính sách và nguồn kiến ​​thức thực tế và đáng tin cậy về du lịch trên toàn thế giới. Về mặt này, nó tạo điều kiện cho việc thực hiện Bộ quy tắc đạo đức toàn cầu về du lịch. Điều này chủ yếu với mục đích tận dụng tốt nhất sự đóng góp phát sinh từ du lịch trong phát triển kinh tế và xã hội và giảm các tác động dài hạn tiêu cực chắc chắn sẽ phát sinh. Tổ chức này tham gia tốt vào việc thúc đẩy du lịch như một khía cạnh quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Những mục tiêu này hướng đến việc xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển và hòa bình bền vững trên thế giới.

Với số lượng điểm đến du lịch trên toàn thế giới mở ra và đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này, nó đã biến nó thành động lực chính của tiến bộ kinh tế và xã hội thông qua việc tạo công ăn việc làm, doanh thu xuất khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong thập kỷ qua, UNWTO đã xác định rằng du lịch đã trải qua sự mở rộng và đa dạng hóa liên tục để trở thành một trong những ngành kinh tế lớn nhất trên thế giới thể hiện sự tăng trưởng nhanh. Nhiều điểm đến mới đã xuất hiện để đứng đầu các mục yêu thích truyền thống của Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Phi.

Đề XuấT

Ai là người cuồng nhiệt hay người Mevlevi?
2019
Tầm quan trọng của thang cá là gì?
2019
Những điểm cực đoan nhất của Nhật Bản
2019