Lục địa nào nằm ở cả bốn bán cầu?

Một lục địa có thể được định nghĩa là một vùng đất rộng lớn trên bề mặt trái đất. Không có tiêu chí nghiêm ngặt được sử dụng để xác định các châu lục; lục địa có thể được xác định chung theo quy ước. Trái đất được chia thành bảy khu vực chính đã được xác định là lục địa độc lập; đó là Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Âu và Úc. Tất cả các lục địa này nằm ở các khu vực khác nhau trên bề mặt trái đất. Trong số này, châu Phi là lục địa duy nhất nằm ở cả bốn bán cầu.

Bốn bán cầu

Như đã nêu trước đó, Châu Phi là lục địa duy nhất nằm trong bốn bán cầu. Quả cầu được chia thành bốn phần bởi các đường vĩ độ và kinh độ. Xích đạo chia trái đất theo chiều ngang thành hai nửa trong khi kinh tuyến Prime Meridian chia trái đất theo chiều dọc thành hai nửa. Cả vĩ độ và kinh độ đều là những đường tưởng tượng được sử dụng để phân loại hành tinh thành các khu vực khác nhau, ví dụ, một phần của địa cầu nằm ở phía bắc Xích đạo được gọi là Bắc bán cầu trong khi ở phía nam của Xích đạo được gọi là Nam bán cầu. Vị trí của các lục địa giữa các bán cầu này quyết định các kiểu thời tiết và mùa mà các lục địa riêng lẻ này sẽ trải qua trong suốt cả năm.

Vị trí của các châu lục

Ngoài việc là lục địa lớn nhất, châu Á là lục địa đông dân nhất có dân số hơn 4, 4 tỷ người; nó nằm ở bán cầu Bắc và Đông. Châu Phi là lục địa lớn thứ hai rộng khoảng 30, 3 triệu km2 và có dân số xấp xỉ hơn 1, 2 tỷ người. Châu Phi là lục địa duy nhất nằm ở vị trí chiến lược giữa bốn bán cầu. Lục địa Bắc Mỹ nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu và hơi ở Tây bán cầu. Nam Cực và Châu Đại Dương nằm ở Nam bán cầu; Nam Cực là lục địa duy nhất hoàn toàn nằm ở Nam bán cầu. Châu Âu là lục địa nhỏ thứ hai sau Châu Đại Dương; lục địa này nằm ở Bắc bán cầu và một phần ở Đông bán cầu.

Lục địa châu phi

Trong khi các bán cầu tách biệt phần lớn các lục địa, thì Châu Phi nằm ở cả bốn bán cầu của trái đất, đó là Bắc bán cầu, Nam, Đông và Tây bán cầu. Do đó, Châu Phi có thể được mô tả là lục địa duy nhất có vùng đất bị cắt ngang bởi cả Kinh tuyến gốc và Xích đạo. Thật thú vị, đường xích đạo chia châu Phi thành gần hai nửa. Nó đi qua Gabon, Sao Tome, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Ecuador và Somalia. Mặt khác, Kinh tuyến gốc đi qua Mali, Algeria và Ghana. Do vị trí chiến lược giữa các bán cầu, Châu Phi trải qua các kiểu khí hậu và thời tiết thuận lợi nhất trong suốt cả năm. Không giống như các lục địa khác được biết là trải qua các mùa khác nhau trong suốt cả năm, hầu hết các quốc gia ở Châu Phi không có các mùa được xác định rõ.

Đề XuấT

Các thành phố lớn nhất ở Bahrain
2019
Các tài nguyên thiên nhiên chính của Lesicia là gì?
2019
Màu sắc và biểu tượng của lá cờ Cabo Verde có ý nghĩa gì?
2019