Thắt lưng bông ở đâu?

Bông là một trong những cây trồng quan trọng nhất ở Hoa Kỳ trong một thời gian dài, và tại một thời điểm, bông bao phủ khoảng 60% diện tích đất canh tác ở Hoa Kỳ. Thắt lưng bông là một cụm từ được đặt ra để chỉ một khu vực ở Mỹ, nơi bông được trồng trên quy mô lớn. Đai bông có thể được chia thành đai bông cũ và đai bông mới. Vành đai bông cũ bao phủ một số bang như Alabama, Georgia và Nam Carolina trong khi vành đai bông mới bao phủ các bang như Texas, California và New Mexico.

Thắt lưng bông cũ

Trước khi bông gin được phát minh, việc trồng bông ở Mỹ chủ yếu giới hạn ở các khu vực ở đồng bằng ven biển như Georgia và Nam Carolina. Sự phát triển của bông gin đã cho nông dân cơ hội trồng bông xơ ngắn ở các khu vực phía trên của các tiểu bang làm tăng diện tích được bao phủ bởi vành đai bông. Một trong những khu vực được hưởng lợi từ sự phát triển của bông gin là quận Natchez. Nông dân trong vùng là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của đai bông khi họ tạo ra các giống bông mới có thể được trồng ở các khu vực khác. Nông dân ở Natchez cũng tiên phong trong việc cơ giới hóa việc trồng bông ở Mỹ. Cơ giới hóa khuyến khích nông dân trồng bông trên quy mô lớn, và họ đã mang nô lệ từ châu Phi đến làm việc trên các đồn điền. Việc bãi bỏ chế độ nô lệ buộc nông dân trồng bông phải trồng trọt trên một hệ thống cắt xén sau đó bị sụp đổ do một số yếu tố như ít công nhân lành nghề và cơ giới hóa. Sự sụp đổ của hệ thống chia sẻ làm giảm kích thước được bao phủ bởi vành đai bông cũ.

Thắt lưng bông mới

Sự suy giảm của đai bông cũ dẫn đến sự xuất hiện của đai bông mới ở các khu vực như Texas và California. Hầu hết nông dân trồng bông chuyển từ các vùng trồng bông truyền thống vì đất đã cạn kiệt và thiếu lao động lành nghề. Các khu vực trong vành đai bông mới đã hấp dẫn các nông dân trồng bông vì một số lý do như họ có đất màu mỡ thoát nước tốt và một số loại sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất bông. Các khu vực cũng có các con sông như Sacramento và Colorado có thể được sử dụng để tưới tiêu. Các trang trại bông trong vành đai bông mới có một số đặc điểm chung như sử dụng máy móc và tưới tiêu. Nông dân cũng dựa vào các phương pháp khoa học trong việc trồng trọt để tăng sản lượng và năng suất. Các phương pháp khoa học đã dẫn đến sự phát triển của các giống bông mới có khả năng kháng một số loại sâu bệnh. Một số tổ chức đã được thành lập trong vành đai bông mới để đưa ra thị trường bông được trồng trong khu vực.

Ý nghĩa của đai bông

Thắt lưng bông, đặc biệt là đai bông cũ, rất quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Nam nước Mỹ. Vành đai bông rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành dệt vì đây là nguồn nguyên liệu thô đáng kể. Ngành dệt may tạo ra nhiều việc làm cho người dân Mỹ và là nguồn thu cho chính phủ thông qua việc nộp thuế.

Đề XuấT

Hoa tiểu bang Hawaii là gì?
2019
Khi nào Bahamas giành được độc lập từ Vương quốc Anh?
2019
Các dòng chính và dòng chảy ra khỏi hồ Michigan là gì?
2019