Một nước đang phát triển là gì?

Định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất về một quốc gia đang phát triển là một quốc gia có mức độ công nghiệp hóa thấp và giá vé thấp trong Chỉ số Phát triển Con người (HDI). Điểm HDI thấp có nghĩa là công dân của một quốc gia cụ thể có tuổi thọ thấp hơn, trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn và tỷ lệ sinh cao hơn so với các quốc gia khác. Hầu hết các quốc gia ở Châu Phi, Trung Âu, Đông Âu, Châu Á, Nam Mỹ và Trung Mỹ thường được coi là đang phát triển.

Đo lường sự phát triển

Như đã đề cập trước đây, có một số chỉ số giúp đo lường mức độ phát triển ở bất kỳ quốc gia nào. Quỹ tiền tệ quốc tế đo lường sự phát triển bằng cách xem xét thu nhập bình quân đầu người, đa dạng hóa xuất khẩu và tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu. Ý tưởng đằng sau đa dạng hóa xuất khẩu là hàng hóa càng đa dạng hóa ra khỏi đất nước, nền kinh tế càng ít rủi ro bị khủng hoảng nên một trong những hàng hóa đó mất giá trị hoặc nhu cầu. Các tổ chức khác, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới, xác định một quốc gia đang phát triển khi thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới 12.275 đô la.

Thước đo của sự phát triển luôn gắn liền với công nghiệp hóa và mức sống, với mức thu nhập thấp và tỷ lệ tăng dân số cao đóng vai trò quan trọng. Để giải quyết và khuyến khích sự phát triển, một số lý thuyết học thuật khác nhau tồn tại. Một số lý thuyết cho rằng đầu tư vào phát triển con người sẽ dẫn đến năng suất cao hơn và đến lượt nó, một nền kinh tế đang cải thiện. Những người khác cho rằng đầu tư vào công việc và cơ sở hạ tầng sẽ có tác động trực tiếp hơn và dẫn đến cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những giai đoạn phát triển

Trong các nền kinh tế đang phát triển, có những cấp độ cụ thể giúp xác định vị trí của một quốc gia trong phạm vi phát triển. Các phân loại phổ biến nhất bao gồm các nước công nghiệp mới (NIC), thị trường mới nổi, thị trường biên giới và các nước kém phát triển nhất.

Một quốc gia mới công nghiệp hóa vẫn chưa đạt được trạng thái phát triển, nhưng đang phát triển với tốc độ nhanh hơn so với các quốc gia kém phát triển hơn. Điều này thường xảy ra như là kết quả của việc chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế sản xuất. Nam Phi, Brazil và Trung Quốc đều được coi là của NIC. Một thị trường mới nổi là một thuật ngữ khác cho loại hình phát triển này.

Thuật ngữ thị trường biên giới được sử dụng để mô tả một quốc gia chưa đạt đến tình trạng thị trường mới công nghiệp hóa hoặc mới nổi. Đây là những thị trường nhỏ hơn vẫn được coi là xứng đáng đầu tư cho lợi nhuận cao trong một thời gian dài. Một số quốc gia trong danh sách này bao gồm Việt Nam, Argentina và Bulgaria.

Các nước kém phát triển nhất là những nước có mức độ phát triển kinh tế xã hội thấp nhất. Họ được đặc trưng bởi mức độ nghèo đói cao và dễ bị tổn thương về kinh tế. Những nơi như Angola, Sierra Leone, Afghanistan, Nepal và Haiti được coi là những quốc gia "kém phát triển nhất".

Những thách thức chung ở các nước đang phát triển

Giống như các nước đang phát triển chia sẻ một số chỉ số phát triển chung, họ cũng chia sẻ nhiều thách thức tương tự đối với sự phát triển của họ. Một số trong những thách thức này bao gồm các vấn đề về sức khỏe. Các nước đang phát triển dễ gặp phải sự gia tăng dân số cao theo cấp số nhân ở khu vực thành thị, ít hoặc không được tiếp cận với nước uống an toàn, các bệnh không lây nhiễm cao bao gồm tiểu đường và huyết áp cao, và các nguy cơ về sức khỏe môi trường như ô nhiễm không khí.

Những chỉ trích về thuật ngữ

Mặc dù nói về các nước phát triển và đang phát triển là một thông lệ được sử dụng rộng rãi, nhưng nó cũng bị chỉ trích rộng rãi. Nhiều người cho rằng thuật ngữ này biểu thị sự thấp kém và cảm giác về việc không đủ tốt. Thuật ngữ này sử dụng thế giới phương tây như là thước đo so sánh và cho rằng không chính xác rằng tất cả các quốc gia và công dân của họ đều có mong muốn bắt chước lối sống phương Tây. Một số nhà phê bình cho rằng một sự thay thế tốt hơn sẽ là thuật ngữ tập trung vào hạnh phúc của cư dân một quốc gia hơn là mức độ giàu có của họ, chẳng hạn như hạnh phúc quốc gia.

Đề XuấT

Hoa tiểu bang Hawaii là gì?
2019
Khi nào Bahamas giành được độc lập từ Vương quốc Anh?
2019
Các dòng chính và dòng chảy ra khỏi hồ Michigan là gì?
2019