New Zealand có loại chính phủ nào?

New Zealand có một hệ thống chính phủ quân chủ lập hiến, và người đứng đầu nhà nước là Nữ hoàng Elizabeth II. Không giống như hầu hết các quốc gia, New Zealand không có hiến pháp thành văn. Thay vào đó, các hành động của quốc hội đóng vai trò là luật bên cạnh các quyết định của tòa án, các tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước có chủ quyền, các công ước hiến pháp bất thành văn, luật pháp Anh và các hành động thích hợp của quốc hội từ Anh.

Toàn quyền New Zealand

Toàn quyền đại diện cho chủ quyền của New Zealand và là tổng tư lệnh của đất nước. Họ được nữ hoàng bổ nhiệm theo lời khuyên từ thủ tướng. Toàn quyền được ủy nhiệm để thực hiện các trách nhiệm lập hiến và nghi lễ trong nước. Toàn quyền dựa vào lời khuyên của thủ tướng để thực hiện các nhiệm vụ miễn là thủ tướng được hưởng sự tin tưởng của Hạ viện. Một số nhiệm vụ của tổng đốc bao gồm triệu tập và giải tán quốc hội, chủ trì Hội đồng điều hành, trao cho Hiệp ước Hoàng gia một dự luật để trở thành luật, bổ nhiệm các bộ trưởng nội các, thăm các quốc gia khác và tổ chức các nguyên thủ quốc gia khác.

Quyền hành pháp ở New Zealand

Quyền hành pháp trong nước thuộc về thủ tướng và các bộ trưởng. Thủ tướng chỉ huy sự ủng hộ của đa số thành viên được bầu của quốc hội. Thủ tướng chọn các bộ trưởng để thành lập nội các và trình chúng cho tổng thống để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, chính phủ được chính thức thành lập. Nhà điều hành chịu trách nhiệm điều hành đất nước, và nó đặt ra luật pháp trong quốc hội. Nó cũng xác định các chính sách của chính phủ và quyết định các lĩnh vực mà nhà nước nên chuyển tiền. Thủ tướng và các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước quốc hội, cả tập thể và cá nhân. Các cơ quan chính phủ cũng được thành lập để giúp điều hành thực hiện các mục tiêu của mình.

Quốc hội New Zealand

New Zealand có một hệ thống nghị viện đơn viện, có nghĩa là nó chỉ được tạo thành từ một ngôi nhà duy nhất. 120 thành viên ngồi trong nhà của các đại diện được bầu chọn bằng cách sử dụng hệ thống bỏ phiếu tỷ lệ thành viên hỗn hợp. Cuộc bầu cử được tổ chức trong khoảng thời gian ba năm và một người được hai phiếu, một cho đảng chính trị và một cho MP. Một số ủy ban được thành lập bởi các thành viên của quốc hội để xem xét kỹ lưỡng các hành động của chính phủ. Quốc hội của đất nước là tổ chức ra quyết định tối cao. Nó làm cho luật mới và sửa đổi những cái cũ sau khi tổ chức các cuộc tranh luận. Các thành viên của quốc hội đại diện cho các ý tưởng và mối quan tâm của công chúng. Ngôi nhà cũng kiểm tra và phê duyệt chi tiêu và thu nhập của chính phủ. Quốc hội đóng vai trò kiểm tra hành pháp và có thể đưa ra một cuộc bỏ phiếu không tin tưởng vào chính phủ nắm quyền.

Tư pháp của New Zealand

Việc giải thích luật pháp của đất nước và giải quyết tranh chấp trong quốc gia được thực hiện bởi một mạng lưới các tòa án. Kháng cáo từ tòa án cấp dưới và cấp huyện được giải quyết tại tòa án cấp cao. Tòa án cấp cao đề cập đến kháng cáo lên tòa phúc thẩm và sau đó lên tòa án tối cao, đó là tòa án cao nhất. Chánh án giám sát hệ thống tư pháp, và việc bổ nhiệm đến từ tổng đốc thống đốc hành động theo lời khuyên từ thủ tướng. Chánh án cùng với tổng chưởng lý và tổng cố vấn cố vấn cho toàn quyền về các cuộc hẹn của thẩm phán tòa án cấp trên.

Đề XuấT

Ai là người cuồng nhiệt hay người Mevlevi?
2019
Tầm quan trọng của thang cá là gì?
2019
Những điểm cực đoan nhất của Nhật Bản
2019