Ngôn ngữ nào được nói trong Tuvalu?

Tuvalu là một quốc đảo nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương. Nước này gồm chín hòn đảo bao phủ một diện tích đất tổng cộng 10 dặm vuông. Tuvalu có dân số khoảng 11.000 người, và hơn một nửa trong tổng số đó cư trú trên đảo Funafuti, cũng là thủ đô của quốc gia. Tiếng Anh và Tuvaluan là hai ngôn ngữ chính thức của Tuvalu. Các ngôn ngữ khác như Samoan, Kiribati và Gilbertese thường được sử dụng trên các đảo của quốc gia.

Ngôn ngữ chính thức của Tuvalu

Anh

Tiếng Anh thường được sử dụng tại các chức năng chính thức trong Tuvalu. Đất nước này là một nước bảo hộ của Anh, và do đó là một phần của Lãnh thổ Tây Thái Bình Dương của Anh (BWPT), và kết quả là, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính thức của đất nước. Ngôn ngữ ít phổ biến hơn với người dân địa phương, và những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện để khuyến khích người dân địa phương học và sử dụng ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ được dạy trong trường học, cũng như ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp với người nước ngoài. Ngôn ngữ cũng thường được sử dụng trong các thiết lập kinh doanh. Hầu hết cư dân của Funafuti có kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh.

Tuvaluan

Tuvaluan là ngôn ngữ phổ biến nhất được nói ở Tuvalu. Nó được sử dụng cùng với tiếng Anh trong các tài liệu chính thức và bởi các tổ chức chính phủ. Ngôn ngữ này được liên kết chặt chẽ với các ngôn ngữ Polynesia như Samoa, Hawaii, Tongan và Tahiti. Ngôn ngữ Tuvaluan đã vay mượn đáng kể từ ngôn ngữ Samoa, được sử dụng bởi các nhà truyền giáo trên các đảo Tuvalu. Ngoài 11.000 cư dân Tuvalu, Tuvaluan còn được nói bởi một cộng đồng nhỏ gồm 3.000 Tuvaluans cư trú tại New Zealand.

Ngôn ngữ thiểu số được nói ở Tuvalu

Samoa

Hầu hết cư dân của Tuvalu có thể nói tiếng Samoa và điều này được quy cho mối liên kết chặt chẽ giữa Samoa và Tuvaluan. Các nhà truyền giáo Kitô giáo do Elekana dẫn đầu đã giới thiệu Samoan đến các đảo Tuvalu vào năm 1861. Ngôn ngữ này thường được sử dụng trong các nhà thờ và văn phòng chính phủ. Khi tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ chính thức tại Tuvalu, ngôn ngữ Samoa dần mất đi sự phổ biến ở nước này. Hiện tại, Samoan hiếm khi được sử dụng trong Tuvalu.

Gilbertese

Gilbertese đã từng là một ngôn ngữ phổ biến ở Tuvalu. Ngôn ngữ được học thông qua các tương tác với cư dân của Quần đảo Gilbert lân cận. Vị trí của các văn phòng thuộc địa trên Quần đảo Gilbert cũng dẫn đến sự phổ biến của ngôn ngữ ở Tuvalu. Trên đảo Nui, Gilbertese vẫn là ngôn ngữ bản địa được người dân trên đảo sử dụng. Tuy nhiên, ngôn ngữ đã mất đi sự phổ biến trên các đảo Tuvalu khác.

Ngôn ngữ Kiribati

Với sự gần gũi của Tuvalu với Kiribati, một số người Kiribati đã đến thăm các đảo Tuvalu và giới thiệu ngôn ngữ của họ với đất nước. Tiếp tục tương tác và giao thoa giữa mọi người đã dẫn đến sự lan truyền của ngôn ngữ Kiribati ở Tuvalu. Tuy nhiên, ngôn ngữ Kiribati là ngôn ngữ thiểu số được sử dụng bởi một vài người Tuvaluans.

Ý nghĩa của ngoại ngữ trong Tuvalu

Quần đảo Tuvalu đã áp dụng một số ngôn ngữ nước ngoài như một phương thức giao tiếp với người ngoài. Các ngôn ngữ như tiếng Anh đã mở ra các hòn đảo cho các doanh nghiệp và khách du lịch nước ngoài. Việc sử dụng tiếng Anh trong hệ thống giáo dục đã cho phép cư dân Tuvalu đạt được giáo dục đại học ở các đảo Thái Bình Dương lân cận. Việc sử dụng ngoại ngữ trong Tuvalu cũng đã cải thiện quan hệ thương mại với các đảo lân cận.

Đề XuấT

Ai là người cuồng nhiệt hay người Mevlevi?
2019
Tầm quan trọng của thang cá là gì?
2019
Những điểm cực đoan nhất của Nhật Bản
2019