Thành phần dân tộc của bang Utah là gì?

Bang Utah nằm ở phía tây của Hoa Kỳ. Wyoming là mười nhà nước lớn nhất của Mỹ chiếm một diện tích khoảng 97.914 dặm vuông. Wyoming là tiểu bang ít dân nhất của Mỹ với hơn 577.737 cư dân. Đó là thứ hai hầu hết dân cư thưa thớt ngay sau khi Alaska với mật độ dân số khoảng 5, 97 cá nhân mỗi dặm vuông. Người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha chiếm phần lớn nhất trong dân số.

Nhân khẩu học

Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 1870, bang Utah có dân số khoảng 9.118 người. Dân số của khu vực tăng 128% từ 1870 đến 1880, đạt 20.789 người. Bang Utah là quê hương của hơn 62.555 người Mỹ vào thời điểm họ được kết nạp vào Liên minh vào năm 1890. Dân số bang Utah tăng 3, 99% từ năm 2010 (563.626) đến năm 2015 (586.107). Sự tăng trưởng bao gồm sự gia tăng tự nhiên của 12.165 cá nhân (33, 704 ca sinh trừ 21, 539 ca tử vong) và di cư ròng của 4.035 người. Vào năm 2004, hơn 2, 2% cư dân của bang Utah là người nước ngoài. Wyoming là một trong hai tiểu bang của Mỹ có dân số nhỏ hơn thủ đô của Hoa Kỳ. Thủ đô và thành phố đông dân nhất ở bang Utah là Cheyenne với hơn 63.624 người.

Thành phần dân tộc

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phần dân tộc của bang Utah năm 2010 là 90, 7% người da trắng, 2, 4% thổ dân Alaska và người Mỹ gốc Ấn, 0, 8% người Mỹ gốc Phi và 0, 8% người Mỹ gốc Á trong số những người khác. Về mặt dân tộc, 91, 1% cư dân là người da trắng gốc Tây Ban Nha, trong khi 8, 9% là người gốc Tây Ban Nha. Hơn 85, 9% người không phải gốc Tây Ban Nha là người da trắng gốc Tây Ban Nha. Tỷ lệ người da trắng ở bang Utah được ước tính đã tăng từ 90, 7% năm 2010 lên 92, 7% vào năm 2014. Hơn 24, 9% trẻ em dưới một tuổi ở bang Utah là dân tộc thiểu số vào năm 2011. Các nhóm tổ tiên lớn nhất ở bang này vào năm 2000 là Thụy Điển (3, 5%), Na Uy (4, 3%), Ailen (13, 3%), tiếng Anh (15%) và tiếng Đức (26%).

Ngôn ngữ

93, 39% cư dân của bang Utah trên 5 tuổi sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên của họ vào năm 2010. Các ngôn ngữ khác được sử dụng ở bang Utah bao gồm tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Tagalog, tiếng Nga và tiếng Algonquian. Theo Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ, 6, 2% cư dân trên 5 tuổi nói tiếng Anh không nói tiếng Anh tại nhà vào năm 2007.

Tôn giáo

Theo cuộc thăm dò của Gallup năm 2013, 49% cư dân của bang Utah là người Tin lành, 9% Thánh Latter-day và 18% người Công giáo. Một số mệnh giá lớn nhất ở bang Utah được liệt kê trong báo cáo ARDA năm 2010 là Công ước Nam-Baptist (15.812 tín đồ), Mormons (62, 804 tín đồ) và Công giáo (61.222 tín đồ). Báo cáo ARDA năm 2010 cũng đã đếm được 36.539 người Tin lành chính, 785 tín đồ chính thống Đông phương, 59.247 người Tin lành Tin lành và 281 người Tin lành da đen. 26% cư dân của bang Utah không liên kết với bất kỳ nhóm tôn giáo nào.

Đề XuấT

Người Appalachian ở đâu?
2019
Ticks sống ở đâu?
2019
Sở thú lâu đời nhất ở Hoa Kỳ
2019