Ma-rốc có loại chính phủ nào?

Chính phủ Morocco

Chính phủ Morocco được thực hiện như một chế độ quân chủ lập hiến theo nghị viện. Theo hình thức chính phủ này, quốc vương thực hiện các chức năng của chính phủ theo quy định của Hiến pháp. Các quan chức ở đây thuộc về một số đảng chính trị và Thủ tướng đóng vai trò là Người đứng đầu Chính phủ, chứ không phải là quốc vương. Hiến pháp Ma-rốc đặt ra một sự tách biệt các quyền lực chính phủ bằng cách thành lập 3 nhánh: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Bài viết này có một cái nhìn sâu hơn về mỗi.

Cơ quan hành pháp của chính phủ Morocco

Chi nhánh hành pháp được tạo thành từ Quốc vương, Thủ tướng và Nội các Bộ trưởng.

Ma-rốc hiện thuộc triều đại Alaouite và mỗi vị vua kể từ năm 1666 thuộc về gia đình Alaouite. Người ở vị trí này phục vụ như một nhà lãnh đạo thế tục cũng như Lãnh đạo của Tín ngưỡng, một danh hiệu thường được các nhà cai trị Hồi giáo sử dụng để chỉ ra mối quan hệ trực tiếp với Tiên tri Mohammed. Là một quan chức chính trị, Quốc vương giám sát Nội các Bộ trưởng và chịu trách nhiệm bổ nhiệm Thủ tướng. Quốc vương Morocco có thêm trách nhiệm là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Morocco đóng vai trò là người đứng đầu Chính phủ và quản lý công việc của các Bộ trưởng Nội các. Người ở vị trí này cũng chịu trách nhiệm giới thiệu các Bộ trưởng, người sau đó được Nhà vua chấp thuận và bổ nhiệm. Một số bộ tạo nên nhánh hành pháp bao gồm: Y tế, Công nghiệp, Văn hóa và Truyền thông, Việc làm, Kinh tế và Tài chính, và các vấn đề Hồi giáo và Hồi giáo.

Chi nhánh lập pháp của chính phủ Morocco

Chi nhánh lập pháp bao gồm một Quốc hội lưỡng viện, được chia thành Hạ viện và Hạ viện.

Hạ viện là thượng viện của Quốc hội. Nó được tạo thành từ 120 ghế, những người được bầu để phục vụ nhiệm kỳ 6 năm. Bầu cử các thành viên này diễn ra theo cách sau: 72 được bầu bởi chính quyền khu vực để đại diện cho lợi ích hành chính địa phương; 20 được bầu bởi các nhà lãnh đạo của nông nghiệp khu vực, thương mại, công nghiệp và dịch vụ, nghệ thuật và thủ công, và thủy sản; 20 được bầu bởi một trường đại học bầu cử gồm các nhân viên, và 8 được bầu bởi các nhà lãnh đạo của các tổ chức chuyên nghiệp của các nhà tuyển dụng.

Hạ viện là Hạ viện của Quốc hội. Nó được tạo thành từ 395 thành viên, những người được bầu để phục vụ nhiệm kỳ 5 năm. Trong số các thành viên này, có 315 người được bầu để đại diện cho các khu vực bầu cử nhiều ghế và 80 người được bầu từ hai danh sách quốc gia để đại diện cho lợi ích của bình đẳng giới và giới trẻ.

Chi nhánh tư pháp của chính phủ Morocco

Ngành tư pháp độc lập với ngành hành pháp và lập pháp. Nó bao gồm một hệ thống các tòa án, bao gồm: tòa án cấp xã và cấp huyện, tòa án hành chính, tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm, Tòa án tối cao, Tòa án đặc biệt, Tòa án tối cao, Tòa án thương mại và Tòa án thường trực của Hoàng gia Lực lượng vũ trang.

Tòa án Tối cao đóng vai trò là tòa phúc thẩm cao nhất trong cả nước và xét xử các vụ kiện đã được các tòa phúc thẩm quyết định trước đó. Nó được chia thành 6 khu vực để giám sát các trường hợp liên quan đến các vấn đề sau: dân sự, gia đình, thương mại, hành chính, xã hội và hình sự.

Đề XuấT

Ai là người cuồng nhiệt hay người Mevlevi?
2019
Tầm quan trọng của thang cá là gì?
2019
Những điểm cực đoan nhất của Nhật Bản
2019